核理研報告 2008 (No. 41)

核理研報告 2008(No. 41)
核理研報告
(Research Report of Laboratory of Nuclear Science)
2008

内容一覧

表紙1

表紙2

はじめに

目次

トビラ1

I Nuclear Physics

トビラ2

II Radiochemistry

トビラ3

III List of Publication 論文リスト

トビラ4

IV Approved Experiments 平成19年度課題採択一覧表

奥付

裏表紙

核理研報告 2007 (No. 40)

核理研報告 2007(No. 40)
核理研報告
(Research Report of Laboratory of Nuclear Science)
2007

内容一覧

表紙1

表紙2

はじめに

目次

トビラ1

I Nuclear Physics

トビラ2

II Radiochemistry

トビラ3

III List of Publication 論文リスト

トビラ4

IV Approved Experiments 平成18年度課題採択一覧表

奥付

裏表紙

核理研報告 2006 (No. 39)

核理研報告 2006(No. 39)
核理研報告
(Research Report of Laboratory of Nuclear Science)
2006

内容一覧

表紙

はじめに

目次

トビラ1

I Nuclear Physics
 • Study of Strangeness Photo-production in the Threshold Region at LNS-Tohoku
  Petr Bydvzovsky, Mitsuhiko Ejima, Yuu Fujii, Kenta Futatsukawa, Osamu Hashimoto,Kentarou Hirose, Takatsugu Ishikawa, Satoru Kameoka, Hiroki Kanda,Fumiaki Kato, Sari Kinoshita, Tadashi Kinoshita, Takeshi Kon, Osamu Konno,Kazushige Maeda, Akihiko Matsumura, Yuusuke Miura, Fusashi Miyahara,Haruhisa Miyase, Tadashi Nakabayashi, Kenichi Nonaka, Atsushi Ohtani,Yuichi Okayasu, Masamichi Oyamada, Atsushi Sasaki, Hajime Shimizu, Tadaaki Tamae, Hirohito Yamazaki, Atsushi Sasaki, and Osamu Konno
 • Double Pion Photoproduction on Deuteron
  Kentarou Hirose, Mitsuhiko Ejima, Takeji Fujibayashi, Yuu Fujii,Kenta Futatsukawa, Osamu Hashimoto, Takatsugu Ishikawa, Satoru Kameoka,Hiroki Kanda, Fumiaki Kato, Sari Kinoshita, Tadashi Kinoshita, Takashi Kon,Osamu Konno, Kazushige Maeda, Akihiko Matsumura, Yusuke Miura,Fusashi Miyahara, Haruhisa Miyase, Tadashi Nakabayashi, Satoshi Nue Nakamura,Hiroshi Nomura, Atsushi Ohtani, Yuichi Okayasu, Masamichi Oyamada, Atsushi Sasaki, Hajime Shimizu, Kyo Tsukada, Toshiyuki Takahashi, Tadaaki Tamae, Hirokazu Tamura, Tatsuo Terasawa, Hiroaki Tsubota,Daisuke Uchida, Mifuyu Ukai, Hirokazu Yamauchi, Hirohito Yamazaki,Keisuke Yawata, Masaki Wakamatsu, and Takaomi Watanabe
 • Study of Giant Resonances in the 24Mg(e, e'α) Reaction
  Kazunori Takahashi, Kazufumi Abe, Ryo Hashimoto, Yukie Hayashi,Kentaro Hirose, Takatsugu Ishikawa, Hiroki Kanda, Kazushige Maeda,Haruhisa Miyase, Itaru Nishikawa, Yoshiyuki Sato, Tadaaki Tamae,Hiroaki Tsubota, Mitsuru Utoyama, Masaki Wakamatsu, Masayoshi Watabe, and Yoshimi Yamaguchi
 • Status Report of Neutral Kaon Photo-production Study using Neutral Kaon Spectrometer 2 (NKS2) at LNS-Tohoku
  Nobuyuki Chiga, Takeshi Fujibayashi, Yu Fujii, Kenta Futatsukawa,Osamu Hashimoto, Kentarou Hirose, Takatsugu Ishikawa, Hiroki Kanda,Masashi Kaneta, Daisuke Kawama, Osamu Konno, Yue Ma, Kazushige Maeda,Nayuta Maruyama, Akihiko Matsumura, Masaki Matsuzawa, Youhei Miyagi,Haruhisa Miyase, Tadashi Nakabayashi, Satoshi Nue Nakamura, Kenichi Nonaka, Yuichi Okayasu, Atsushi Sasaki, Hajime Shimizu,Koutarou Shirotori, Koutaku Suzuki, Tadaaki Tamae, Hirokazu Tamura,Kyo Tsukada, and Hirohito Yamazaki
 • Construction of a Forward Electro-magnetic Calorimeter SCISSORS Ⅲ
  Takatsugu Ishikawa, Hiroshi Fukasawa, Ryo Hashimoto, Takashi Ishida,Jirohta Kasagi, Syuzou Kuwasaki, Fusashi Miyahara, Keichi Mochizuki,Tadashi Nakabayashi, Kenichi Nawa, Yasuyuki Okada, Kenyu Okamura,Yoshihito Onodera, Yutaka Saitoh, Hajime Shimizu, Koutaku Suzuki,Hirohito Yamazaki, and Hiroki Yonemura
 • Installation of a Dipole Electromagnet RTAGX
  Takatsugu Ishikawa, Ryo Hashimoto, Takashi Ishida, Jirohta Kasagi,Syuzou Kuwasaki, Fusashi Miyahara, Kazushige Maeda, Keichi Mochizuki,Kenichi Nawa, Yasuyuki Okada, Yoshihito Onodera, Hajime Shimizu,Koutaku Suzuki, and Hirohito Yamazaki

トビラ2

II Radiochemistry

トビラ3

III Accelerator, Synchrotron Radiation, and Instrumentation

トビラ4

IV List of Publication 論文リスト

トビラ5

V Approved Experiments 平成17年度課題採択一覧表

核理研報告 2005 (No. 38)

核理研報告 2005(No. 38)
核理研報告
(Research Report of Laboratory of Nuclear Science)
2005

内容一覧

表紙1

表紙2

はじめに、目次

トビラ1

I Nuclear Physics
 • Photoproduction of Neutral Kaons on Liquid Deuterium Target
  Kyou Tsukada, Toshiyuki Takahashi, Takaomi Watanabe, P. Bydv?ovsky, Mitsuhiko Ejima, Yuu Fujii, Kenta Futatsukawa, Osamu Hashimoto, Kentarou Hirose, Takatsugu Ishikawa, Satoru Kameoka, Hiroki Kanda, Fumiaki Kato, Sari Kinoshita, Tadashi Kinoshita, Takeshi Kon, Osamu Konno, Kazushige Maeda, Akihiko Matsumura, Yuusuke Miura, Fusashi Miyahara, Haruhisa Miyase, Tadashi Nakabayashi, Kenichi Nonaka, Atsushi Ohtani, Yuichi Okayasu, Masamichi Oyamada, Atsushi Sasaki, Hajime Shimizu, Tadaaki Tamae, Hirokazu Tamura, Tatsuo Terasawa, Hiroaki Tsubota, Satoshi N. Nakamura, Hiroshi Nomura, Mifuyu Ukai, Daisuke Uchida, Hirokazu Yamauchi, Hirohito Yamazaki, Keisuke Yawata, and Masaki Wakamatsu
 • Photoproduction of η-mesons off C and Cu Nuclei for Photon Energies below 1.1 GeV
  Tadashi Kinoshita, Hirohito Yamazaki, Hiroshi Fukasawa, Katsuya Hirota, Takatsugu Ishikawa, Jirohta Kasagi, Atsushi Kato, Tomoyoshi Katsuyama, Koichi Kino, Tadashi Nakabayashi, Kenichi Nawa, Kenyu Okamura, Yutaka Saitoh, Katsunori Satou, Mitsuhiro Sengoku, Koutaku Suzuki, Shinya Suzuki, Tatsuo Terasawa, Hiroki Kanda, Kazushige Maeda, Toshiyuki Takahashi, Yuichi Aruga, Hiroki Fujinoya, Akiko Iijima, Michitaka Itaya, Yusuke Ito, Takahiro Iwata, Hiroshi Kato, Tomoyuki Kawamura, Takuma Michigami, Masateru Moriya, Takahiro Sasaki, Yasuhisa Tajima, Sayuri Takita, Tomohiro Noma, Masakazu Yamamoto, Hiroshi Yoshida, Yuuki Yoshida, Osamu Konno, Tomoyuki Maruyama, and Tetsuhiko Yorita
 • Comparison of the 40Ca(e, e'p) Cross Section at Low Momentum Transfer Region with Relativistic Calculations
  Ryo Hashimoto, Tadaaki Tamae, Takeji Fujibayashi, Osamu Hashimoto, Kentaro Hirose, Takatsugu Ishikawa, Hiroki Kanda, Osamu Konno, Kazushige Maeda, Haruhisa Miyase, Satoshi N. Nakamura, Masashi Nanao, Itaru Nishikawa, Tsutomu Otsuki, Teijiro Saito, Yoshiyuki Sato, Kazunori Takahashi, Hirokazu Tamura, Hiroaki Tsubota, Masaki Wakamatsu, Hirohito Yamazaki, and Hiroyuki Yuki
 • Test Operation of Spin-Filter Polarimeter for Deuteron
  Itaru Nishikawa, Masayoshi Watabe, and Tadaaki Tamae

トビラ2

II Radiochemistry

トビラ3

III List of Publication 論文リスト

トビラ4

IV Approved Experiments 平成16年度課題採択一覧表

奥付

裏表紙

PAGE TOP